Tổng hợp

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an ban hành. Đây là mẫu tờ khai mới nhất được sử dụng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tờ khai tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE

  1. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE

1- Họ và tên người đang sử dụng xe: ………………………………………………………………………

2- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

3- Số CMND: ……………………cấp ngày …./ …./ ….. tại ……………………………………………..

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Xe: …………………………………………………… Biển số: ……………………………………………..

Nhãn hiệu: ………………………………………….. Số loại: ………………………………………………

Loại xe: ……………………………………………… Màu sơn: ……………………………………………

Số máy: …………………………………………….. Số khung: …………………………………………..

Số chỗ: ngồi: …….. đứng…….. nằm: ………; dung tích …………………………………………. cm3

5- Tên người đứng tên trong giấy đăng ký xe: ……………………………………………………………

6- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

7- Trình bày nguồn gốc xe: (1) ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

8- Kèm theo: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

9- Đề nghị cơ quan đăng ký: (2) …………………………………………………………………………………..

Đăng ký sang tên £ Đăng ký sang tên, di chuyển £

10- Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục sang tên di chuyển. Nếu có tranh chấp, khiếu kiện tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe)

…….., ngày …. tháng …. năm ….
NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

II. PHẦN KIỂM TRA, XÁC MINH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIỂN SỐ CŨ: …………………………….. BIỂN SỐ MỚI: ……………………………………

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN

Nơi dán bản cà số máy

Nơi dán bản cà số khung

Kết quả kiểm tra, xác minh: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(4)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Trình bày nguồn gốc xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế…)

(2) Ở Bộ ghi Cục CGSTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT….; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện…

(3) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở Tỉnh, Tp ghi Đội trưởng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Đội Trưởng.

(4) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở Tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, TP.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *