Tổng hợp

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-


TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

[01] Kỳ tính thuế: Quý…. năm …….

[02] Người nộp thuế :………………………………………………………………………….

[03] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[04] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

[05] Quận/huyện: ………………. [06] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[07] Điện thoại: ………………… [08] Fax: ……………… [09] Email: ………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

………………., ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *