Tổng hợp

Mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Mục lục

Mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ được lập ra để gửi đến các bộ cấp trên trước khi có quyết định chính thức cho việc bổ nhiệm cán bộ. Trong mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ sẽ có đầy đủ các thông tin từ: thông tin cá nhân, đơn vị, vị trí công tác, thu nhập, vị trí – nhiệm vụ mới, vv. Các thông tin trong tờ trình bổ nhiệm cán bộ sẽ được xem và xét duyệt cụ thể để có công văn bổ nhiệm cán bộ ở vị trí mới. Dưới đây là mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ đã được soạn thảo khá đầy đủ và căn chỉnh chuẩn xác để các bạn tham khảo.

Mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ

LOGO/TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự doHạnh phúc
——-o0o——–
Số: …………………. …………….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
(V/v: bổ nhiệm cán bộ)

Kính gửi:.………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ

– Căn cứ vào……………………………………………………………

– Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ.

……………………………….. đề nghị tiến hành việc bổ nhiệm đối với cán bộ sau:

I. Đề nghị bổ nhiệm ĐVT: 1.000

TT Họ và tên(1) Đơn vị(2) Vị trí công tác(3) Thu nhập(4)
Hiện nay Nơi đề nghị đến Hiện nay Đề xuất bổ nhiệm Hiện tại Đề xuất
01 Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng
02 Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng

II. Lý do bổ nhiệm:

01……………………………………………………………………….

02………………………………………………………………………..

III. Mô tả quá trình công tác của cán bộ được bổ nhiệm:

01………………………………………………………………………..

02………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Trân trọng./.

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tài chính

Ban NL. HT

Giám đốc đơn vị

Phòng HC. NS (đơn vị)

Diễn giải:

Phần I:

(1). Ghi rõ họ tên cán bộ được đề xuất bổ nhiệm

(2). Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác và phòng/ban nơi cán bộ được đề xuất chuyển đến.

(3). Vị trí công tác hiện tại đang có và vị trí công tác đề xuất bổ nhiệm vào

(4). Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ được đề xuất bổ nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ nhiệm mới.

Phần II:

– Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất bổ nhiệm cán bộ.

Phần III:

  • Ghi rõ quá trình công tác của các bộ được đề xuất tại GG, và những kinh nghiệm với vị trí công tác mới mà cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đã trải qua.

Nhấn nút Tải về để tải file mẫu tờ trình cán bộ đầy đủ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *