Tổng hợp

Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa

Mục lục

Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa được chúng tôi tổng hợp chi tiết và đầy đủ nhất. Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa là mẫu tờ trình được cơ quan, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để trình về việc được xin kinh phí sửa chữa cho dự án. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo và tải về tại đây.

Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa.

PHÒNG GD&ĐT ……….
TRƯỜNG ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
———o0o——-
Số: …………/………..
“V/v Xin kinh phí sửa chữa phòng học”
……….., ngày…tháng…năm…. .

Kính gửi: – UBND huyện ………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ……………………………………

Căn cứ công văn số: …………….. ngày ……. tháng ….. năm ………… của chủ tịch UBND huyện …………… về Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường năm ……….

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết phục vụ cho công tác học tập của học sinh trong năm học …… – ……..

Nay trường ………………………………………… lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét, khảo sát thực tế về cơ sở vật chất tại trường …………………………….., để giúp đỡ phân bổ kinh phí cho trường được sửa chữa thay thế cửa sổ các phòng học và dãy nhà văn phòng bao gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vậy nhà trường lập tờ trình đề nghị UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét thực tế, để giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học …….. – ……..

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

– Như kg: (xem xét);

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *