Tổng hợp

Mẫu văn bản đề nghị cấp, sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Mục lục

Mẫu văn bản đề nghị cấp, sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến bạn đọc Mẫu văn bản đề nghị cấp sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động điện lực. Mẫu văn bản đề nghị cấp sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động điện lực được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Mẫu văn bản đề nghị cấp sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.

(TÊN TỔ CHỨC ĐNGHỊ)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o——–

Bạn đang xem: Mẫu văn bản đề nghị cấp, sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Số: …/………….

….., ngàythángnăm

ĐỀ NGHỊ
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………………………………………………………..

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ……………………………………………………………………….

Có trụ sở chính tại: ………………… Điện thoại: ………….. Fax: ……..; Email:………………

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ……..ngày … tháng … năm …

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp …………, đăng ký lần … ngày … tháng … năm …

Giấy phép hoạt động điện lực số: ……… do …………. cấp ngày …………………. (nếu có).

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………………………….

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

– ……………………………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

– ……………………………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị …………… cấp giấy phép hoạt động điện lực cho … (tên tổ chức đề nghị).

…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

LÃNH ĐẠO
(Ký tên, đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *