Tổng hợp

Mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

Mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu đến bạn đọc mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con. Mẫu văn bản được lập ra để thỏa thuận về việc chọn quốc tịch cho con giữa cha và mẹ đẻ ở hai nước khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con tại đây.

Mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam/ Independence – Freedom – Happiness

——————o0o——————-

Bạn đang xem: Mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

VĂN BẢN THỎA THUẬN CHỌN QUỐC TỊCH CHO CON

AGREEMENT ON CHILD’S NATIONALITY

Kính gửi/To: Lãnh sự quán Việt Nam tại ……../Consulate of Vietnam in ………

Hôm nay, ngày …….. tháng ……….. năm ……… , chúng tôi gồm:

Today, date………… month ……… year…………, We are:

1. Họ tên/ Full name:……………………………………………………………………………………………………../data/image/2017/08/19/mau-van-ban-thoa-thuan-chon-quoc-tich-cho-con-150.png

Sinh ngày …… tháng …. năm …… Date of birth (dd/mm/yyyy):………………………………………….

CMND/ Hộ chiếu số (ID Card/Passport #):……………………………………………………………………….

Dân tộc (Ethnic Group):……………………………… Quốc tịch/ Nationality:………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú (Residence):………………………………………………………………………………

Và/And

2. Họ tên/ Full name:…………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày …… tháng ……. năm …… Date of birth (dd/mm/yyyy):…………………………………..

CMND/ Hộ chiếu số (ID Card/Passport #):……………………………………………………………………

Dân tộc (Ethnic Group):…………………………. Quốc tịch (Nationality):…………………………………

Nơi thường trú/tạm trú (Residence):……………………………………………………………………………

Cùng thỏa thuận đồng ý lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con chúng tôi là :

Fully agree to choose Vietnamese Citizenship for our child as:

Họ và tên/Full name:………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh/Date of Birth (dd/mm/yyyy): ………………..Giới tính/Sex:……………….

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng sinh/ Giấy khai sinh số:………………………………………………….

ID Card/Passport/Birth Certificate No:………………………………………………………………………

Dân tộc/Ethnic Group: ………………………………………Quốc tịch/Nationality:……………………

Chúng tôi cam đoan những lời tuyên bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./We undertake that the above statements are true and complete and that we take full responsibility before the law for such declarations.

Chữ ký của Người cha

Signature of the Child’s Father

Chữ ký của Người mẹ

Signature of the Child’s Mother

Công chứng viên xác nhận ông (The under-signed Notary Public certifies that Mr.)………………. , số Hộ chiếu/ID (Passport/ID#) ………….. và bà (and Mrs.)……………………. , số Hộ chiếu/ID (Passport/ID#)………………. là người ký vào văn bản này (are the persons who signed on this paper in)…………………………. vào ngày (on the date of) …………………………….

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close