Tổng hợp

Mẫu xác nhận trước khi thôi việc

Mục lục

Mẫu xác nhận trước khi thôi việc

Mẫu xác nhận trước khi thôi việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu xác nhận trước khi thôi việc

Năm sinh:………………………………………………………………………………………………………

Số CMND:………………….. Ngày cấp:……………… Nơi cấp:……………………………………

Số điện thoại nhà:…………………….. Số điện thoại di động:……………………………………

Đã tham gia công tác tại:………………………………………………………………………………….

Để hoàn tất thủ tục xin nghỉ việc, kính mong các Đơn vị giúp tôi xác nhận những nội dung sau:

TT

Nội dung xác nhận

Ghi chú

(không nợ hoặc đã hoàn tất bàn giao)

Ký xác nhận của Đơn vị liên quan

1

Thẻ Bảo hiểm Y tế

2

Vay/thấu chi ngân hàng

3

Các khoản nợ khác

4

Chi phí đào tạo

5

Mượn sách của Thư viện

6

Công việc bàn giao tại đơn vị

(đính kèm Biên bản bàn giao)

…………, ngày …… tháng …… năm…….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *