Tổng hợp

National health service là gi?

National health service là gi?

National health service là sở y tế quốc gia, một cơ quan bao quát về điều trị, phòng bệnh nội, ngoại khoa và việc cho toa và phân phối thuốc, trang thiết bị về nha và y khoa.

National health service /’næʃnəl helθ’sɜːvɪs/: sở y tế quốc gia.

Luật được ban hành vào năm 1946, được bổ sung 1948 và các ban sở phải được tổ chức lại về cơ bản năm 1974 và rồi năm 1982.

National health service là gì Việc áp dụng được căn cứ trên một hệ thống ủy quyền xuống cấp dưới và chịu trách nhiệm với bên trên qua hệ thống cấp bậc ở 15 vùng, mỗi vùng được chia thành một số quận.

Bạn đang xem: National health service là gi?

Nhà chức trách về y tế vùng (RHA) mà các bộ phận của nó đươc bổ nhiệm bởi Bộ Trưởng, chịu trách nhiệm toàn bộ chương trình và quản lý về ngân quỹ cấp cho nhà chức trách y tế quân. 

Ex: Each rank has a team of health officials, managers, cashiers and nursing staff.

Mỗi cấp bậc có một đội ngũ các viên chức y tế, người quản lý, thủ quỹ và nhân viên điều dưỡng. 

Ex: The team has the right to make and decisions are based on consensus with basic responsibility for the appropriate authority.

Đội có quyền thực hiện và các quyết định được căn cứ vào sự nhất trí với trách nhiệm cơ bản đối với quyền hạn thích hợp.

Các giới chức y tế cung cấp tất cả mọi dịch vụ y tế thông thường từ nguồn tài nguyên riêng ngoại trừ tiền lương và tiền thù lao cho các thầy thuốc tổng quát, các dược sĩ chuyên gia mắt và răng. 

Ex: These funds come from a private fund through the family physician association.

Các khoản tiền này lấy từ ngân quỹ riêng qua hiệp hội thầy thuốc gia đình.

Ở mọi nơi, cấp quận có những ranh giới chung với viên chức địa phương để cố gắng đảm bảo sự liên hệ với bộ xã hội cung cấp nhiều dịch vụ quan trọng giúp đỡ cho bệnh tật và người già.

Các sự xếp đặt khác được áp dụng ở miền Bắc Alien và xứ Wales, tại đó Bộ Trưởng thích hợp của quốc gia có trách nhiệm và cấp vùng bị bỏ qua. 

Ở Tô Cách Lan Bộ Trưởng cũng có trách nhiệm và có một cấp trung gian tập hợp các quận thành các vùng.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết national health service là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *