Tổng hợp

Nền kinh tế thị trường tự do là gì?

Mục lục

Nền kinh tế thị trường tự do là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Nền kinh tế doanh nghiệp tư nhân hay nền kinh tế thị trường tự do (private enterprise economy or free market economy) là gì?

Nền kinh tế thị trường tự do là gì?

Bạn đang xem: Nền kinh tế thị trường tự do là gì?

Nền kinh tế doanh nghiệp tư nhân hay nền kinh tế thị trường tự do (private enterprise economy or free market economy) Phương pháp tổ chức nền kinh tế để sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ. Trong chế độ kinh tế này, phương tiện sản xuất thuộc sở hữu tư nhân của các nhân và doanh nghiệp .

Nền kinh tế doanh nghiệp tư nhân hay nền kinh tế thị trường tự do (private enterprise economy or free market economy) là phương pháp tổ chức nền kinh tế để sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ.

Trong chế độ kinh tế này, phương tiện sản xuất thuộc sở hữu tư nhân của các nhân và doanh nghiệp . Việc ra các quyết định kinh tế được phi tập trung hóa ở mức cao và nguồn lực được phân bổ thông qua một số lớn các thị trường hàng hóa và dịch vụ. Thị trường làm cho các quyết định của người mua và bán phù hợp với nhau thông qua quá trình thiết lập một mức giá cân bằng. Chính giá thị trường đóng vai trò quyết định trong việc xử lý vấn đề sản xuất bao nhiêu, bán cho ai và sử dụng những nhân tố sản xuất nào.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thị trường tự do đề cập đến một nền kinh tế nơi chính phủ áp dụng rất ít hoặc không có giới hạn và quy định nào đối với người mua và người bán. Trong một thị trường tự do, người tham gia xác định sản phẩm nào được sản xuất, cách thức, thời gian và vị trí sản phẩm được cung cấp cho ai, và giá nào – tất cả đều dựa trên cung và cầu.

Một thị trường hoàn toàn tự do không tồn tại – bởi vì tất cả các nước chọn áp đặt một số quyết định và quy định lên nền kinh tế.

Ví dụ: nhiều quốc gia cấm các nhà sản xuất gây ô nhiễm, giá dưới mức chi phí hoặc độc quyền. Ngoài ra, họ thường yêu cầu tiêu chuẩn an toàn tối thiểu, tiết lộ các thành phần, giấy phép của các chuyên gia nhất định và bảo vệ các ý tưởng ban đầu và nhiều quy định khác nữa.  Chính phủ nhiều nước kiểm soát cung tiền để giảm thiểu những tác động tiêu cực của việc mở rộng và co giãn kinh tế tự nhiên.

Thị trường tự do cũng có thể là một thuật ngữ chủ quan hơn.

Trong các nền dân chủ phương Tây, các chính phủ được bầu bởi công dân thông qua các quy định. Do đó, các quy định này bảo vệ phần lớn người dân và phản ánh giá trị của họ. Các thị trường này là tự do đối với hầu hết các công dân, ngay cả khi chúng được quản lý chặt chẽ hơn.

Trong các chính phủ tự trị, các chính phủ không được bầu sẽ áp đặt các quyết định thị trường chính. Những quy tắc này có xu hướng làm người dân cảm thấy ngột ngạt, ngay cả khi có thể có ít quy định tổng thể hơn.

Những ưu và khuyết điểm của một thị trường tự do có thể được tranh luận trên khắp thế giới, và là một trong những đường phân chia chính giữa các nền kinh tế tư bản và cộng sản.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *