Tổng hợp

Nền kinh tế trao đổi hiện vật là gì? Những hạn chế của nền kinh tế trao đổi hiện vật

Mục lục

Nền kinh tế trao đổi hiện vật là gì? Những hạn chế của nền kinh tế trao đổi hiện vật

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Nền kinh tế trao đổi hiện vật (barter economy) là gì? Những hạn chế của nền kinh tế trao đổi hiện vật.

Nền kinh tế trao đổi hiện vật là gì? Những hạn chế của nền kinh tế trao đổi hiện vật

Bạn đang xem: Nền kinh tế trao đổi hiện vật là gì? Những hạn chế của nền kinh tế trao đổi hiện vật

Nền kinh tế trao đổi hiện vật (barter economy) Nền kinh tế trong đó mà hàng hóa và dịch vụ được trao đổi trực tiếp để lấy hàng hóa và dịch vụ khác.

Nền kinh tế trao đổi hiện vật là gì?

Nền kinh tế trao đổi hiện vật (barter economy) là nền kinh tế mà trong đó hàng hóa và dịch vụ được trao đổi trực tiếp để lấy hàng hóa và dịch vụ khác. Do yêu cầu phải có sự trùng khớp nhu cầu, nên hình thức trao đổi hiện vật (cả trực tiếp và gián tiếp ) chỉ thực hiện được khi nhu cầu trao đổi còn đơn giản. Vì vậy, nền kinh tế trao đổi hiện vật thường lạc hậu, chuyên môn hóa và phân công lao động ở trình độ thấp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Những hạn chế của nền kinh tế trao đổi hiện vật

Những hạn chế của trao đổi hàng thường được giải thích về mặt không hiệu quả của nó trong việc tạo điều kiện trao đổi so với tiền.

Người ta nói rằng trao đổi là “không hiệu quả” bởi:

  • Cần phải có “trùng hợp ngẫu nhiên về nhu cầu”: Để trao đổi giữa hai bên, cả hai bên cần phải có những gì người khác muốn.
  • Không có biện pháp chung để đo lường giá trị: Trong nền kinh tế tiền tệ, tiền đóng vai trò là thước đo giá trị của tất cả hàng hóa, vì vậy giá trị của chúng có thể được đánh giá với nhau; vai trò này có thể vắng mặt trong một nền kinh tế trao đổi.
  • Không thể phân chia được hàng hóa nhất định: Nếu một người muốn mua một số lượng nhất định của hàng hóa khác, nhưng hàng hóa để thanh toán lại một đơn vị không thể phân chia và 1 đơn vị của hàng hóa này giá trị hơn nhiều so với 1 đơn vị của hàng hóa mà người đó muốn lấy về, giao dịch trao đổi không thể xảy ra.
  • Thiếu tiêu chuẩn cho các khoản thanh toán sau: Điều này liên quan đến sự thiếu vắng của một thước đo chung về giá trị
  • Khó khăn trong việc lưu trữ giá trị: Nếu một xã hội phụ thuộc hoàn toàn vào hàng hóa dễ hư hỏng, việc lưu trữ tài sản cho tương lai có thể là không thực tế. Tuy nhiên, một số nền kinh tế trao đổi dựa vào hàng hóa lâu bền như lợn hoặc gia súc vì mục đích này.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *