Tổng hợp

Ngân hàng chuyên doanh là gì? Sự khác nhau giữa ngân hàng chuyên doanh và ngân hàng đầu tư

Mục lục

Ngân hàng chuyên doanh là gì? Sự khác nhau giữa ngân hàng chuyên doanh và ngân hàng đầu tư

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Ngân hàng chuyên doanh (merchant bank) là gì? Sự khác nhau giữa ngân hàng chuyên doanh và ngân hàng đầu tư.

Ngân hàng chuyên doanh là gì? Sự khác nhau giữa ngân hàng chuyên doanh và ngân hàng đầu tư

Bạn đang xem: Ngân hàng chuyên doanh là gì? Sự khác nhau giữa ngân hàng chuyên doanh và ngân hàng đầu tư

Ngân hàng chuyên doanh (merchant bank) là định chế tài chính chuyên môn hóa vào việc tư vấn cho các công ty khách hàng.

Ngân hàng chuyên doanh là gì?

Ngân hàng chuyên doanh (merchant bank) là định chế tài chính chuyên môn hóa vào việc tư vấn cho các công ty khách hàng về vấn đề phát hành cổ phiếu, trái phiếu mới, bảo lãnh, tư vấn cho các công ty về sáp nhập, thôn tính và thực hiện nhiều chức năng ngân hàng cho các công ty lớn. Khái niệm ngân hàng chuyên doanh chủ yếu được dùng ở Anh.

Định chế tương ứng ở Mỹ là ngân hàng đầu tư (investment bank).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sự khác nhau giữa ngân hàng chuyên doanh và ngân hàng đầu tư

Ngân hàng chuyên doanh thường làm việc với các công ty có thể không đủ lớn để gây quỹ từ công chúng thông qua một đợt chào bán chứng khoán công khai lần đầu (IPO), và các ngân hàng này sử dụng các hình thức tài trợ sáng tạo hơn. Ngân hàng chuyên doanh giúp các công ty phát hành chứng khoán thông qua việc phát hành riêng lẻ – việc yêu cầu tiết lộ ít thông tin hơn và được bán cho các nhà đầu tư tinh tế.

Mặt khác, ngân hàng đầu tư có chức năng bảo lãnh và bán chứng khoán cho công chúng thông qua các đợt IPO. Khách hàng của ngân hàng là các tập đoàn lớn sẵn sàng đầu tư thời gian và chi phí cần thiết để đăng ký chứng khoán để bán cho công chúng. Các ngân hàng đầu tư cũng tư vấn cho các công ty về việc sáp nhập và mua lại tiềm năng, và cung cấp các dịch vụ nghiên cứu đầu tư cho khách hàng. Cả ngân hàng đầu tư và ngân hàng chuyên doanh đều cố gắng xây dựng mối quan hệ với các tập đoàn để tổ chức có thể cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau.

Bất kể công ty bán chứng khoán như thế nào, có một số yêu cầu tiết lộ tối thiểu để thông báo cho nhà đầu tư. Cả IPO và phát hành riêng lẻ đều yêu cầu một công ty kiểm toán bên ngoài cung cấp ý kiến ​​về báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã kiểm toán phải bao gồm nhiều năm dữ liệu tài chính lịch sử, cùng với tiết lộ đầy đủ chú thích. Tất cả các thông tin này được cung cấp để thông báo cho nhà đầu tư tiềm năng về những rủi ro và phần thưởng tiềm năng của việc mua chứng khoán.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *