Tổng hợp

Ngày đẹp khai trương cho tuổi Dần năm 2022 10.000+

Mục lục

Ngày đẹp khai trương cho tuổi Dần năm 2022 10.000+

Tuổi Dần khai trương, mở hàng ngày nào tốt đầu năm 2022? Ngày đẹp khai trương cho tuổi Dần năm 2022 là ngày nào?  Đó chính là câu hỏi mà rất nhiều người tuổi Dần quan tâm, cần tìm hiểu dịp đầu xuân năm mới 2022.

Tuổi Dần

Chọn tuổi mở hàng đầu năm 2022, chọn ngày đẹp khai trương, chọn ngày đẹp mở hàng đầu năm Nhâm Dần 2022 được rất nhiều người quan tâm để cả năm làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Vậy mời các bạn cùng xem ngày mở hàng đầu năm cho tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần trong bài viết dưới đây nhé:

Bạn đang xem: Ngày đẹp khai trương cho tuổi Dần năm 2022 10.000+

Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Canh Dần 1950

Thứ 6: Ngày 28 tháng 1 năm 2022 (26/12/2021 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Mậu Tý, ngày Tân Tỵ, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu
 • Mệnh ngày: Kim bạch lạp ( Kim )
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

Thứ 6: Ngày 4 tháng 2 năm 2022 (4/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Nhâm Tý, ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Lửa trong chớp ( Hỏa )
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

Thứ 7: Ngày 5 tháng 2 năm 2022 (5/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Giáp Tý, ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Lửa trong chớp (Hoả)
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Kỷ Tỵ (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Thứ 4: Ngày 9 tháng 2 năm 2022 (9/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Nhâm Tý, ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Nước giữa dòng ( Thủy )
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Nhâm Dần 1962

Thứ 6: Ngày 11 tháng 2 năm 2022 (11/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Bính Tý, ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Vàng trong cát (Kim)
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Tân Tỵ (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

Thứ 4: Ngày 16 tháng 2 năm 2022 (16/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Bính Tý, ngày Canh Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Ðất trên vách ( Thổ )
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h)

Thứ 5: Ngày 17 tháng 2 năm 2022 (17/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Mậu Tý, ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Ðất trên vách (Thổ)
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Quý Tỵ (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Giáp Dần 1974

Thứ 2: Ngày 21 tháng 2 năm 2022 (21/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Bính Tý, ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Lửa đèn (Hoả)
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

Thứ 4: Ngày 23 tháng 2 năm 2022 (23/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Canh Tý, ngày Đinh Mùi, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Nước trên trời (Thuỷ)
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Nhâm Dần (3h-5h), Quý Mão (5h-7h), Ất Tỵ (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

Thứ 2: Ngày 28 tháng 2 năm 2022 (28/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Canh Tý, ngày Nhâm Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Gỗ dâu ( Mộc )
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Quý Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Bính Dần 1986

Thứ 6: Ngày 4 tháng 2 năm 2022 (4/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Nhâm Tý, ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Lửa trong chớp (Hoả)
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

Thứ 7: Ngày 5 tháng 2 năm 2022 (5/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Giáp Tý, ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Lửa trong chớp (Hoả)
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Kỷ Tỵ (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Thứ 6: Ngày 11 tháng 2 năm 2022 (11/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Bính Tý, ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Vàng trong cát (Kim)
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Tân Tỵ (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp khai trương 2022 tuổi Mậu Dần 1998

Thứ 4: Ngày 9 tháng 2 năm 2022 (9/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Nhâm Tý, ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Nước giữa dòng (Thuỷ)
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

Thứ 4: Ngày 16 tháng 2 năm 2022 (16/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Bính Tý, ngày Canh Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Ðất trên vách (Thổ)
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h)

Thứ 5: Ngày 17 tháng 2 năm 2022 (17/1/2022 Âm lịch)

 • Ngày: Ngày hoàng đạo
 • Giờ Mậu Tý, ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Mệnh ngày: Ðất trên vách (Thổ)
 • Giờ hoàng đạo khai trương: Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Quý Tỵ (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *