Tổng hợp

Người mua nợ là gì? Ví dụ của việc đi mua nợ

Mục lục

Người mua nợ là gì? Ví dụ của việc đi mua nợ

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Người mua nợ (factor) là gì? Ví dụ của việc đi mua nợ.

Người mua nợ là gì? Ví dụ của việc đi mua nợ

Bạn đang xem: Người mua nợ là gì? Ví dụ của việc đi mua nợ

Người mua nợ (factor) Định chế tài chính mua các khoản nợ của công ty khách hàng với giá thỏa thuận thấp hơn giá danh nghĩa, sau đó tìm cách thu hồi nợ cho mình.

Người mua nợ là gì?

Người mua nợ (factor) là định chế tài chính mua các khoản nợ của công ty khách hàng với giá thỏa thuận thấp hơn giá danh nghĩa, sau đó tìm cách thu hồi nợ cho mình.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ví dụ của việc đi mua nợ

Giả sử một người mua nợ đã đồng ý mua một hóa đơn trị giá 1 triệu USD từ các nhà sản Clothing Manufacturers Inc., đại diện cho các khoản phải thu tồn đọng từ Behemoth Co. Người mua nợ này sẽ thương lượng giảm 4% hóa đơn và sẽ chuyển trước $720,000 cho Clothing Manufacturers Inc. Khoản tiền $240,000 còn lại sẽ được chuyển tiếp bởi người mua nợ cho Clothing Manufacturers Inc. sau khi nhận được hóa đơn tài khoản $1,000,000 phải thu của Behemoth Co. Phí và hoa hồng của người mua nợ từ số tiền giao dịch bao thanh toán này là $40,000.

Người mua nợ quan tâm hơn đến độ tin cậy của bên lập hoá đơn, Behemoth Co., chứ không phải là công ty mà họ đã mua các khoản phải thu. Mặc dù bao thanh toán là một hình thức tài chính tương đối đắt tiền, người mua nợ đã cung cấp một dịch vụ có giá trị cho các công ty hoạt động trong các ngành công nghiệp phải mất nhiều thời gian để chuyển đổi khoản phải thu thành tiền mặt, các công ty đang phát triển nhanh chóng và cần tiền mặt để tận dụng các cơ hội kinh doanh mới.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *