Tổng hợp

Người thôn tính là gì?

Mục lục

Người thôn tính là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Người thôn tính hay công ty thôn tính (raider or corporate raider) là gì?

Người thôn tính là gì?

Bạn đang xem: Người thôn tính là gì?

Người thôn tính hay công ty thôn tính (raider or corporate raider) Cá nhân, nhóm người hay công ty tìm cách kiểm soát hoặc đe dọa nắm quyền kiểm soát một công ty thuộc sở hữu công cộng, ví dụ thông qua việc tìm cách mua được mức cổ phiếu khống chế.

Người thôn tính hay công ty thôn tính (raider or corporate raider) là cá nhân, nhóm người hay công ty tìm cách kiểm soát hoặc đe dọa nắm quyền kiểm soát một công ty thuộc sở hữu công cộng, ví dụ thông qua việc tìm cách mua được mức cổ phiếu khống chế. Ở Mỹ, người thôn tính mua được từ 5% cổ phần hiện có trở nên của công ty mục tiêu phải báo cáo với Ủy ban chứng khoán và hối đoái.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Người thôn tính có thể sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để thực hiện những thay đổi mà họ mong muốn. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng quyền biểu quyết của họ để lựa chọn các giám đốc họ mong muốn vào hội đồng quản trị. Họ cũng có thể mua các cổ phiếu đang lưu hành để thay đổi những lãnh đạo hiện tại không tuân theo lời họ, nhưng sau đó đề nghị bán lại những cổ phần đó với giá cao để tự mình kiếm lời. Các động lực khác cho người thôn tính có thể bao gồm việc định vị công ty để bán hoặc sáp nhập mà họ cho rằng sẽ mang lại lợi nhuận cao.

Người thôn tính có thể muốn thấy một số nội tài sản và các dõng sản phẩm nhất định bị loại bỏ khỏi công ty để loại bỏ thiệt hại cho lợi nhuận của công ty. Điều đó có thể bao gồm việc loại bỏ các văn phòng và cơ sở sản xuất mà tốn kém để duy trì. 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *