Tổng hợp

Nhà môi giới tại sàn là ai?

Mục lục

Nhà môi giới tại sàn là ai?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Nhà môi giới tại sàn (floor broker) là gì?

Nhà môi giới tại sàn là ai?

Bạn đang xem: Nhà môi giới tại sàn là ai?

Nhà môi giới tại sàn (floor broker) Thành viên của một sở giao dịch  hàng hóa hay thị trường hối đoái và là người có thể thực hiện lệnh mua bán cho các nhà môi giới khác ngay tại sàn giao dịch.

Nhà môi giới tại sàn (floor broker) là thành viên của một sở giao dịch hàng hóa hay thị trường hối đoái và là người có thể thực hiện lệnh mua bán cho các nhà môi giới khác ngay tại sàn giao dịch.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Một nhà môi giới tại sàn là một thành viên độc lập của một sàn giao dịch có thể hoạt động như một nhà môi giới cho các thành viên khác, những người trở nên quá tải với các lệnh mua bán, với tư cách là một đại lý trên sàn giao dịch. Các nhà môi giới tại sàn nhận được lệnh thông qua máy Teletype từ bộ phận kinh doanh công ty của mình và sau đó tiến tới tiến hành giao dịch thích hợp trên sàn. Ở đó, họ cùng với các nhà môi giới và chuyên gia chứng khoán khác mua bán và thực hiện giao dịch ở mức giá cạnh tranh tốt nhất hiện có.

Khi hoàn thành giao dịch, khách hàng được thông báo thông qua người đại diện đã đăng ký của mình tại công ty. Nhà môi giới tại sàn không nên nhầm lẫn với một nhà giao dịch tại sàn – người mà giao dịch trên tài khoản của chính họ, chứ không phải là nhà môi giới. 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *