Tổng hợp

Nợ ngắn hạn là gì? Các khoản nợ phải trả ngắn hạn

Mục lục

Nợ ngắn hạn là gì? Các khoản nợ phải trả ngắn hạn

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Nợ ngắn hạn (current liabilities) là gì? Các khoản nợ phải trả ngắn hạn.

Nợ ngắn hạn là gì? Các khoản nợ phải trả ngắn hạn

Bạn đang xem: Nợ ngắn hạn là gì? Các khoản nợ phải trả ngắn hạn

Nợ ngắn hạn (current liabilities) là hái niệm để chi các khoản nợ ngắn hạn đối với các nhà cung cấp, ngân hàng v.v…trong phạm vi một năm.

Nợ ngắn hạn là gì?

Nợ ngắn hạn hay nợ lưu động (current liabilities) là khái niệm để chi các khoản nợ ngắn hạn đối với các nhà cung cấp, ngân hàng v.v…trong phạm vi một năm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nợ ngắn hạn là tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có thời hạn thanh toán không quá 12 tháng hoặc dưới một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường như các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, các khoản phải trả dài hạn khác, vay và nợ thuê tài chính tại thời điểm báo cáo.

Trong kế toán, thuật ngữ này được dùng để chỉ những khoản nợ của bảng cân đối kế toán trong cột ghi nợ.

Về bản chất, đó là những hóa đơn phải trả giữa người đi vay và người cho vay trong một khoảng thời gian ngắn. Thông thường, công ty dùng tiền mặt trong tài sản ngắn hạn để trả cho nợ ngắn hạn của họ.

Các khoản nợ phải trả ngắn hạn

Các khoản nợ phải trả ngắn hạn bao gồm:

– Vay ngắn hạn

– Khoản nợ dài hạn đến hạn trả

– Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

– Thuế và các khoản nộp Nhà nước

– Các khoản phải trả người lao động

– Các khoản chi phí phải trả ngắn hạn

– Các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

– Các khoản phải trả ngắn hạn khác

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *