Tổng hợp

Nước tiên tiến là gì? Sự phân chia các nhóm nước trên thế giới

Mục lục

Nước tiên tiến là gì? Sự phân chia các nhóm nước trên thế giới

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Nước tiên tiến (advanced country) là gì? Sự phân chia các nhóm nước trên thế giới.

Nước tiên tiến là gì? Sự phân chia các nhóm nước trên thế giới

Bạn đang xem: Nước tiên tiến là gì? Sự phân chia các nhóm nước trên thế giới

Nước tiên tiến (advanced country) Các nước trên thê giói thường được chia thành hai loại: nước tiên tiến (phát triển, công nghiệp) và nước lạc hậu (đang phát triển, chậm phát triển, nông nghiệp).

Nước tiên tiến là gì?

Nước tiên tiến (advanced country) Các nước trên thế giói thường được chia thành hai loại: nước tiên tiến (phát triển, công nghiệp) và nước lạc hậu (đang phát triển, chậm phát triển, nông nghiệp). Tiêu chuẩn phân loại thường là thu nhập đầu người. Những nước có thu nhập thấp hơn 1/5 thu nhập đầu người của Mỹ được coi là chậm phát triển. Thực ra người ta không có định nghĩa rõ ràng, chính xác để xác định nước nào là tiên tiến, nước nào là lạc hậu. Chẳng hạn nếu chỉ dựa trên thu nhập đầu người, các nước xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông phải được coi là nước tiên tiến, nhưng xét trên các phương diện khác (phân phối thu nhập, dịch vụ đa dạng) thì không thể coi các nước này là tiên tiến.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sự phân chia các nhóm nước trên thế giới

Hiện nay trên thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Người ta thường dựa vào các chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử vong của trẻ em … hoặc chỉ số phát triển con người (HDI) để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế – xã hội của từng nước, từng châu lục.

Các quốc gia phát triển có thu nhập bình quân đầu người trên 20000 USD/năm, 1 lệ tử vong của trẻ em thường rất thấp và chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến gần bằng 1.

Các quốc gia đang phát triển có thu nhập bình quân đầu người dưới 20000 USD/năm, tỉ lệ tử vong của trẻ em thường khá cao và chỉ số phát triển con người dưới 0,7.

Ngoài ra, còn có các cách phân loại khác. Thí dụ, căn cứ vào cơ cấu kinh tế, người ta chia các quốc gia trên thế giới ra các nhóm nước: nước công nghiệp, nước nông nghiệp..

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *