Tổng hợp

Occupational disease là gì?

Occupational disease là gì?

Occupational disease bệnh nghề nghiệp là một bệnh hoặc rối loạn được gây ra bởi công việc hoặc điều kiện làm việc bệnh phát triển do phơi nhiễm tại nơi làm việc.

Occupational disease /ˌɒkju’peɪʃənl dɪˈziːz/: bệnh nghề nghiệp.

Bất kỳ bệnh nào trong số nhiều bệnh đặc hiệu mà các công nhân làm một số công việc đặc biệt dễ bị mắc phải. 

Occupational disease là gì Ex: Industrial diseases associated with a particular industry or industry group also fall into this category.

Bạn đang xem: Occupational disease là gì?

Bệnh công nghiệp kết hợp với một công nghiệp hay nhóm công nghiệp đặc biệt cũng thuộc loại này.

Về các bệnh nghề nghiệp gồm nhiều dạng của bệnh bụi phổi ảnh hưởng tới phổi của các công nhân thường xuyên tiếp cận với không khí nhiễm bụi.

Ex: Reduction of pressure in divers, poisoning of toxic metals in other workers. 

Bệnh giảm ép ở các thợ lặn, nhiễm độc các kim loại độc ở các công nhân khác.

Ex: Animal-borne infections spread to farm workers.

Bệnh nhiễm trùng do súc vật truyền sang ở các công nhân nông trại.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết occupational disease là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *