Tổng hợp

Otic capsule là gì?

Otic capsule là gì?

Otic capsule là các nang sụn phôi bao quanh cơ chế tai trong và phát triển thành mô xương. Sụn hình chén trong đầu của phôi sau này sẽ phát triển thành mê đạo xương ở tai.

Otic capsule /’outikˈkæpsjuːl/: nang tai.

Sụn hình chén trong đầu của phôi sau này sẽ phát triển thành mê đạo xương ở tai.

Otic capsule là gì Ex: A microCT 3D reconstruction of a 10 day old chick embryo, as seen from the right hand side. 

Bạn đang xem: Otic capsule là gì?

Tái tạo 3D microCT của phôi gà 10 ngày tuổi, nhìn từ phía bên tay phải.

Ex: The inner ear is depicted, with the semicircular canals (the body’s balance organ) and the cochlea (which converts sound waves into electrical impulses) shown in green. 

Tai trong được mô tả, với các kênh bán nguyệt (cơ quan cân bằng của cơ thể) và ốc tai (chuyển đổi sóng âm thanh thành các xung điện) được hiển thị bằng màu xanh lá cây.

Ex: The otic capsule, a cartilaginous structure surrounding the inner ear which develops into part of the sphenoid bone, is shown in blue.

Các nang otic, một cấu trúc sụn bao quanh tai trong phát triển thành một phần của xương sphenoid, được hiển thị bằng màu xanh.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết otic capsule là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *