Tổng hợp

Phân biệt know và know how

Phân biệt know và know how

Know là biết, hiểu biết dùng khi muốn nói cho người khác rằng mình biết điều đó là gì. Know how là biết cách làm một hành động, một công việc, theo sau nó là trợ từ to.

Know /nəʊ/: biết, hiểu biết.

Bất quy tắc của know (know-knew-known).

Bạn đang xem: Phân biệt know và know how

Ex: We knew that he was a dangerous criminal.

Chúng tôi đã biết hắn ta là một tên tội phạm nguy hiểm.

Ex: I know that two girls put their best effort into it.

Tôi biết rằng hai cô bé đã cố gắng hết sức.

Ex: If you know me so well, then you know I won’t go home.

Nếu như biết rõ về tôi, thì anh biết tôi sẽ không về nhà.

Ex: I do not want to know anything about the past you experienced.

Tôi không muốn biết bất kì điều gì về tương lai cậu đã trải qua.

Know how /ˈnəʊ.haʊ/: biết làm thế nào, biết cách làm.

Sau know how không thể sử dụng động từ nguyên mẫu mà phải thêm trợ từ to.

Ex: I know how to repair this engine.

Tôi biết cách sửa chữa cái máy này.

Ex: They know how to plant organic rice, how to look after it, how to harvest and they know how to cook it.

Chúng biết làm thế nào để trồng lúa hữu cơ, làm sao để chăm bón, làm sao để gặt hái và còn biết chế biến món ăn với nó nữa.

Ex: They know how to do collaborative problem solving.

Họ biết cách hợp tác giải quyết vấn đề.

Ex: I know how important it is to you and I know how much pain this is causing you.

Anh biết nó quan trọng thế nào đối với em và anh biết nó đã gây ra cho em bao nhiêu đau khổ.

Note: Know how còn có nghĩa: bí quyết mà thường là khác với lí thuyết.

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English Usage. Bài viết phân biệt know và know how được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *