Tổng hợp

Phân phối khi bình phương là gì? Thế nào là kiểm định khi bình phương?

Mục lục

Phân phối khi bình phương là gì? Thế nào là kiểm định khi bình phương?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu phân phối khi bình phương (chi-square distribution) là gì? Thế nào là kiểm định khi bình phương?

Phân phối khi bình phương là gì? Thế nào là kiểm định khi bình phương?

Bạn đang xem: Phân phối khi bình phương là gì? Thế nào là kiểm định khi bình phương?

Phân phối khi bình phương (chi-square distribution) là phân phối xác suất có tham số là n bậc tự do.

Phân phối khi bình phương là gì?

Phân phối khi bình phương (chi-square distribution) là phân phối xác suất có tham số là n bậc tự do. Phân phối này rất hữu ích trong các công trình kinh tế lượng, vì tổng bình phương của n biến chuẩn độc lập có thể được coi là tuân theo phân phối khi bình phương với n bậc tự do.

Thế nào là kiểm định khi bình phương?

Kiểm định khi bình phương là một họ các phương pháp kiểm định giả thiết thống kê trong đó thống kê kiểm định tuân theo phân bố chi-2 nếu giả thuyết không là đúng.

Với o là dữ liệu đo đạc, e là giá trị dự đoán chính xác.

Phương pháp kiểm định khi bình phương giúp tìm ra các xu hướng có thực từ một đo đạc chứa nhiễu loạn ngẫu nhiên. Nó có thể áp dụng cho dữ liệu lấy ngẫu nhiên từ một tập hợp
hoặc các đo đạc là độc lập với nhau.

Phương pháp này cũng kiểm tra tính độc lập thống kê và mức độ khớp của dữ liệu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *