Tổng hợp

Phân phối nhị thức là gì?

Mục lục

Phân phối nhị thức là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Phân phối nhị thức (binomal distribution) là gì?

Phân phối nhị thức là gì?

Bạn đang xem: Phân phối nhị thức là gì?

Phân phối nhị thức (binomal distribution) là dạng đặc biệt của phân phối xác suất áp dụng cho các biến rời rạc.

Phân phối nhị thức (binomal distribution) là dạng đặc biệt của phân phối xác suất áp dụng cho các biến rời rạc.

Phân phối nhị thức với tham số p và n là tổng của n phép thử Bernoulli với xác suất p độc lập với nhau. Nó cho thấy xác suất của việc nhận được một số nhất định các kết cục thành công trong một phép thử nhất định. Trong phân tích thống kê, người ta có thể coi phân phối nhị thức gần bằng phân phối chuẩn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *