Tổng hợp

Phát hành không chính thức là gì? Phát hành ưu đãi là gì?

Mục lục

Phát hành không chính thức là gì? Phát hành ưu đãi là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Phát hành không chính thức (private placement) là gì? Phát hành ưu đãi (rights issue) là gì?

Phát hành không chính thức là gì? Phát hành ưu đãi là gì?

Bạn đang xem: Phát hành không chính thức là gì? Phát hành ưu đãi là gì?

Phát hành không chính thức tức là phát hành cho một nhóm đầu tư định trước, còn phát hành ưu đãi là việc một công ty phát hành thêm cổ phiếu nhưng chỉ bán cho các cổ đông hiện có với mức giá nhìn chung thấp hơn giá hiện hành

Phát hành không chính thức (private placement) là việc phát hành chứng khoán, trái phiếu mới… cho một nhóm đầu tư định trước, chứ không phải cho công chúng nói chung.

Phát hành ưu đãi (rights issue) là việc một công ty phát hành thêm cổ phiếu nhưng chỉ bán cho các cổ đông hiện có với mức giá nhìn chung thấp hơn giá hiện hành trên thị trường. Quyền mua được phân phối cho cổ đông tỷ lệ thuận với sổ cổ phiếu mà họ hiện đang nắm giữ và họ có thể bán quyền mua của mình nếu không muốn mua thêm cổ phiếu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *