Tổng hợp

Phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ (6 mẫu)

Mục lục

Phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ (6 mẫu)

Phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ là biểu mẫu được lập ra nhằm bỏ phiếu lựa chọn người đại diện, thay mặt cho công dân để làm lãnh đạo, thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhất định.

Phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ gồm 6 mẫu được chia thành các mẫu phiếu khác nhau như: phiếu bầu cử chi ủy Chi bộ, Phiếu bầu cử chức danh Bí thư Chi bộ, Phiếu bầu cử Phó bí thư Chi bộ, Phiếu bầu cử đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ. Nội dung trong mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ nêu rõ thông tin của những thành viên ứng cử, nhiệm kỳ ứng cử, một phiếu bầu cử có số dư và một phiếu không số dư. Ngoài ta để buổi Đại hội Chi bộ diễn ra thành công tốt đẹp bạn có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản, nghị quyết, báo cáo Đại hội Chi bộ.

Phiếu bầu cử chi ủy Chi bộ

Phiếu bầu cử – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ ………….
CHI BỘ ………………

Bạn đang xem: Phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ (6 mẫu)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày … tháng … năm 20..

PHIẾU BẦU CỬ
Chi ủy chi bộ …………………
Nhiệm kỳ 20.. 20..
———

STT Họ và tên Đồng ý Không đồng ý
1
2
3
4

Phiếu bầu cử – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ ………….
CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày … tháng … năm 20..

PHIẾU BẦU CỬ CẤP ỦY CHI BỘ
Nhiệm kỳ 20…. – 20….

(Mẫu phiếu dùng cho bầu cử có số dư tại đại hội)

1. Đồng chí:…………………………………………………………………………

2. Đồng chí:…………………………………………………………………………

3. Đồng chí:…………………………………………………………………………

4. …

* Ghi chú: Người bầu cử nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch
giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

Phiếu bầu cử chức danh Bí thư Chi bộ

Phiếu bầu cử – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ ………….
CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày … tháng … năm 20..

PHIẾU BẦU CỬ
Chức danh Bí thư chi bộ ……………..
Nhiệm kỳ 20.. 20..
———

STT Họ và tên Đồng ý Không đồng ý
1
2
3
4

Phiếu bầu cử – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ ………….
CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày … tháng … năm 20..

PHIẾU BẦU CỬ
Chức danh Bí thư Chi bộ ……………………
Nhiệm kỳ 20.. 20..
———

STT Họ và tên Đồng ý Không đồng ý
1
2
3
4

Phiếu bầu cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ

ĐẢNG BỘ ………….
CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày … tháng … năm 20..

PHIẾU BẦU CỬ
Chức danh Phó Bí thư Chi bộ ……………………
Nhiệm kỳ 20.. 20..
———

STT Họ và tên Đồng ý Không đồng ý
1
2
3
4

Phiếu bầu cử đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ

ĐẢNG BỘ ………….
CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày … tháng … năm 20..

PHIẾU BẦU CỬ
Đại biểu của chi bộ THCS tham dự Đại hội Đảng bộ xã
———

STT

Họ và tên

Đại biểu chính thức

Đại biểu dự khuyết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *