Tổng hợp

Phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật Đảng viên

Phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật Đảng viên

Mẫu phiếu lấy ý kiến kỷ luật Đảng viên được sử dụng trong cuộc họp biểu quyết hình thức kỷ luật Đảng viên nào đó. Các nội dung chính cần trình bày trong mẫu phiếu lấy ý kiến kỷ luật Đảng viên cần ghi rõ thông tin về Đảng viên bị kỷ luật, các hình thức kỷ luật được đề xuất bao gồm: không kỷ luật, khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ để các Đảng viên lựa chọn. Mời các bạn cùng tham khảo.

……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bạn đang xem: Phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật Đảng viên

…………, ngày…tháng…năm…

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
về mức độ xử lý kỷ luật khi giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng………………………….

1. Giữ nguyên hình thức kỷ luật đã xử lý:…………………………………………..

2. Thay đổi hình thức kỷ luật.

+ Không kỷ luật:……………………………………………………………………………….

+ Khiển trách:…………………………………………………………………………………

+ Cảnh cáo:……………………………………………………………………………………..

+ Cách chức: (Nêu tất cả các chức vụ về Đảng đang giữ)

-……………………………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………………………..

+ Khai trừ:……………………………………………………………………………………….

(Ghi chú: Nếu đồng ý với hình thức gì thì đánh dấu X vào ô tương ứng. Riêng trường hợp cách chức: nếu ý kiến đồng ý cách bao nhiêu chức thì đánh dấu X vào bấy nhiêu ô tương ứng).

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *