Tổng hợp

Phiếu đánh giá thiết bị

Mục lục

Phiếu đánh giá thiết bị

CÔNG TY ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———- o0o ———-

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ

Thành phần đánh giá gồm:

Họ tên: …………………………………………………………………….. Bộ phận ……………………………………………..

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá thiết bị

Họ tên: …………………………………………………………………….. Bộ phận ……………………………………………..

Họ tên: …………………………………………………………………….. Bộ phận ……………………………………………..

Thiết bị kiểm tra: …………………………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng: Hỏng không sử dụng được Lỗi, khó sử dụng Sử dụng tốt

Phương án khắc phục: Thay mới Sửa ngoài Tự sửa

Mô tả: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Với trường hợp Thay mớiSửa ngoài cần điền thêm thông tin bảng dưới:

TÊN THIẾT BỊ

SỐ LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN GIÁ

(Dự kiến)

NHÀ SẢN XUẤT, CUNG CẤP

Đồng ý mua mới

Đồng ý mang sửa ngoài

Không đồng ý

Giám đốc duyệt

Trưởng phòng Công nghệ

(Ký, họ tên)

Ngày …… tháng …… năm 20……

NV phụ trách kỹ thuật

(Ký, họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *