Tổng hợp

Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu mẫu Phiếu đề nghị mượn hồ sơ được thực hiện theo đúng quy trình quản lý hồ sơ của đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu. Sau khi làm đơn đề nghị, đơn vị cung cấp có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận cho mượn với lý do nào đó được cập nhật.

PHIẾU ĐỀ NGHỊ MƯỢN HỒ SƠ

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

Đề nghị đơn vị:……………………………………………………………………………………………………..

Vui lòng cho mượn những tài liệu – hồ sơ sau:……………………………………………………………..

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP Ngày …… tháng …… năm 200…
□ Chấp nhận □ Không chấp nhận ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
Lý do không chấp nhận:……………………….

………………………………………………………

……………………………………………………….

Ngày …… tháng …… năm 200…
ĐƠN VỊ CUNG CẤP

Tình trạng tài liệu – hồ sơ khi trả: □ Chấp nhận □ Không chấp nhận

Ý kiến khác:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày …… tháng …… năm 200…
ĐƠN VỊ CUNG CẤP ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *