Tổng hợp

Phương pháp cổ điển là gì?

Mục lục

Phương pháp cổ điển là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Phương pháp cổ điển (classical techniques) là gì?

Phương pháp cổ điển là gì?

Bạn đang xem: Phương pháp cổ điển là gì?

Phương pháp cổ điển (classical techniques) là thuật ngữ dùng để chỉ các phương pháp thống kê chuẩn nhằm phân biệt chúng với các phương pháp Bayes.

Phương pháp cổ điển (classical techniques) là thuật ngữ dùng để chỉ các phương pháp thống kê chuẩn nhằm phân biệt chúng với các phương pháp Bayes. Đặc điểm của phương pháp cổ điển là không sử dụng thông tin nào ngoài số liệu mẫu để thực hiện phép suy rộng thống kê hoặc tính toán tham số của phương trình hồi quy.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thống kê là nghiên cứu của tập hợp nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phân tích, giải thích, trình bày và tổ chức dữ liệu. Khi áp dụng thống trong khoa học, công nghiệp hoặc các vấn đề xã hội, thông lệ là bắt đầu với tổng thể thống kê hoặc một quá trình mô hình thống kê sẽ được nghiên cứu. Tổng thế có thể gồm nhiều loại khác nhau như “tất cả mọi người đang sống trong một đất nước” hay “tập hợp các phân tử của tinh thể”. Nó đề cập tới tất cả các khía cạnh của dữ liệu bao gồm việc lập kế hoạch, thu thập dữ liệu mẫu cho các cuộc khảo sát và thí nghiệm.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *