Tổng hợp

Pulmonary artery là gì?

Pulmonary artery là gì?

Pulmonary artery là động mạch phổi dẫn máu từ tim lên phổi để nhận oxy, là động mạch duy nhất trong cơ thể chứa máu đã nhả oxy.

Pulmonary artery /’pʌlmənəri’ɑ:təri/: động mạch phổi.

Động mạch phổi đi từ tâm thất phải, đi lên phía trên khoảng 5cm rồi chia làm hai nhánh, mỗi nhánh đi tới một phổi.

Pulmonary artery là gì Trong phổi, mỗi động mạch này chia thành nhiều nhánh nhỏ, và tận cùng bằng các mao mạch trong thành phế nang.

Bạn đang xem: Pulmonary artery là gì?

Ex: When adult heartworms die, the blood carries them to the pulmonary arteries and lungs where they are often clogged.

Khi giun tim trưởng thành chết, máu mang chúng đến các động mạch phổi và phổi nơi chúng thường bị tắc nghẽn.

Ex: Unlike the aorta, the body’s other main artery, the pulmonary artery, carries oxygen-poor blood.

Không giống như động mạch chủ, động mạch chính khác của cơ thể, động mạch phổi, mang máu nghèo oxy.

Ex: The blood then travels through the main pulmonary artery to the right and left pulmonary arteries, drawing blood to the lungs.

Máu sau đó đi qua động mạch phổi chính đến các động mạch phổi phải và trái, dẫn máu đến phổi.

Ex: The displacement of the major arteries occurs when the pulmonary artery and aorta are located on the left side of the heart.

Sự chuyển vị của các động mạch lớn xảy ra khi động mạch phổi và động mạch chủ nằm ở phía bên trái tim.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết pulmonary artery là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *