Tổng hợp

Quy luật Director là gì?

Mục lục

Quy luật Director là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Quy luật Director (Director ‘s Law) là gì?

Quy luật Director là gì?

Bạn đang xem: Quy luật Director là gì?

Theo quy luật Director thì trong chế độ dân chủ, chính phủ thường theo đuổi các chính sách tái phân phối thu nhập có lợi cho tầng lớp trung lưu.

Quy luật Director (Director ‘s Law) là giả thuyết do Aaron Director đưa ra. Theo giả thuyết này thì trong chế độ dân chủ, chính phủ thường theo đuổi các chính sách tái phân phối thu nhập có lợi cho tầng lớp trung lưu. Giả thuyết này được rút ra từ định đề về cử tri giữa, một định đề cho rằng trong chế độ dân chủ, các chính khách đại diện cho sở thích của tầng lớp trung lưu. Từ định đề như vậy có thể đi đến kết luận rằng các chính khách thường theo đuổi những chính sách có lợi cho tầng lớp trung lưu.

Triết lý của đạo luật là, dựa trên quy mô dân số và độ giàu có, tầng lớp trung lưu sẽ luôn là nhóm lợi ích thống trị trong nền dân chủ hiện đại. Từ đó, họ có thể gây ảnh hưởng để tối đa hóa lợi ích họ nhận được và tối thiểu hóa chi phí.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *