Tổng hợp

Ràng buộc là gì?

Mục lục

Ràng buộc là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu ràng buộc (constraint) là gì?

Ràng buộc là gì?

Bạn đang xem: Ràng buộc là gì?

Ràng buộc (constraint) là thuật ngữ thường được dùng để chỉ mối quan hệ toán học giữa các biến lựa chọn của một bài toán tối ưu hóa

Ràng buộc là gì?

Ràng buộc (constraint) là thuật ngữ thường được dùng để chỉ mối quan hệ toán học giữa các biến lựa chọn của một bài toán tối ưu hóa, trong đó có một biến số nào đó không phải hằng số.

Ví dụ giới hạn ngân sách trong bài toán tối đa hóa lợi ích

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Giả định và ràng buộc

Giả định và ràng buộc là 2 khái niệm luôn đi liền và ảnh hưởng nhau.

Những giả định (assumption) luôn được giới hạn bởi ràng buộc (constraint). Đây là những điều luôn trải qua trong thực tế.

Ví dụ bạn muốn đi siêu thị mua đồ, siêu thị này ở rất xa. Để đi đến đó phải dùng xe máy và đi hết 1 giờ. Bạn lúc này chưa đi, giả định bây giờ là 6am, bạn đi thì tới 7am bạn sẽ tới. => Đây là giả định.

Tuy nhiên siêu thị chỉ mở cửa trong khoảng 8a.m đến 10 p.m do vậy các giả định về giờ tới siêu thị phải nằm trong khoảng thời gian này. Đây là ràng buộc.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *