Tổng hợp

Rhesus factor là gì?

Rhesus factor là gì?

Rhesus factor là sốt thấp “sốt thấp cấp”. Bệnh thường gặp sau một nhiễm khuẩn tiên phát do liên cầu khuẩn tán huyết beta thuộc nhóm A.

Rhesus factor (Rh factor) /’riːsəs fæktə(r)/: sốt thấp (bệnh thấp cấp tính).

Một bệnh ảnh hưởng chủ yếu đến trẻ em và người trưởng thành, phát ra như một biến chứng muộn của nhiễm trùng đường hô hấp trên do chuỗi cầu trùng tan huyết.

Rhesus factor là gì Ex: The main characteristic is the arthritis fever that progresses from joint to joint, light red patches on the skin.

Bạn đang xem: Rhesus factor là gì?

Các đặc trưng chính là sốt viêm khớp diễn tiến từ khớp này sang khớp khác, các mảng tròn đỏ nhạt trên da. 

Ex: Painless small nodules on areas with elbows protruding.

Các nốt nhỏ không đau trên những vùng có xương nhô ra như khuỷu tay. 

Ex: Unusual and unintentional movement in the extremities and head (playfulness) and pericarditis.

Chuyển động bất thường và không chủ ý ở các chi và ở đầu (chứng múa vờn) và viêm màng bao quanh tim. 

Ex: This condition can progress to chronic rheumatic disease with scarring and chronic inflammation in the heart and heart valves leading to heart failure, heart murmur and damage to valves.

Tình trạng này có thể tiến tới bệnh thấp tim mãn tính có hóa sẹo và viêm mãn tính ở tim và các van tim dẫn tới suy tim, tiếng thổi tim, tổn hại các van.

Ex: Treat the initial infection with antibiotics (such as peni-cillin) lie down with aspirin to fight joint pain. 

Chữa nhiễm trùng ban đầu bằng các kháng sinh (như peni-cillin), nằm nghỉ cùng với aspirin để chống đau khớp.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết rhesus factor là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *