Tổng hợp

Ringworm là gì?

Ringworm là gì?

Ringworm là bệnh nấm biểu bì thường bị nấm bàn chân, háng, da đầu. Nấm da là bệnh rất dễ lây và có thể lây lan khi da chạm vào da hoặc gián tiếp.

Ringworm (tinea) /’rɪŋwɜːm/: bệnh nấm biểu bì (nấm ngoài da).

Nấm nhiễm trên bề mặt da, đặc biệt da đầu và bàn chân, đôi khi ở móng tay.

Ringworm là gì Ex: Epidermis is caused by a variety of fungi Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton and also infects animals.

Bạn đang xem: Ringworm là gì?

Bệnh nấm biểu bì do nhiều loại nấm Microsporum, Trichophyton và Epidermophyton gây ra và cũng gây nhiễm trên súc vật.

Ex: This is the source of infection to humans.

Đây là nguồn gây nhiễm sang người.

Ex: Epidermis is highly contagious, can be spread by direct contact or by contaminated materials.

Bệnh nấm biểu bì rất lây, có thể lan tràn do tiếp xúc trực tiếp hay do các vật liệu bị nhiễm. 

Ex: Fungal infections form circles and cause intense itching.

Nhiễm nấm tạo thành những hình vòng tròn và gây ngứa dữ dội.

Ex: The most common form of epidermal fungus is the athlete’s foot (tinea pedis), which affects the skin between the toes.

Dạng nấm biểu bì thường thấy nhất là chân vận động viên (tinea pedis) ảnh hưởng tới da giữa các ngón chân. 

Ex: Another common form is tinea capitis, a severe form called favis.

Dạng thường thấy khác là nấm da đầu (tinea capitis) có dạng nặng gọi là favis.

Ex: Epidermis also affects the skin under the beard (tinea barbae).

Nấm biểu bì cũng ảnh hưởng tới da ở dưới bộ râu (tinea barbae). 

Ex: Treatment with antifungal agents, oral (such as griseofulvin) or topical.

Chữa bệnh bằng các tác nhân kháng nấm, dùng uống (như griseofulvin) hay thoa tại chỗ.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết ringworm là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *