Tổng hợp

Sản phẩm phụ là gì?

Mục lục

Sản phẩm phụ là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Sản phẩm phụ (by-product) là gì?

Sản phẩm phụ là gì?

Bạn đang xem: Sản phẩm phụ là gì?

Sản phẩm phụ (by-product) là sản phẩm thứ yếu so với sản phẩm chính của một quá trình sản xuất. Ví dụ khi hóa dầu để sản xuất xăng, người ta thu được một loạt sản phẩm phụ như dầu nhờn, nhựa đường,…v..v..

Sản phẩm phụ là gì?

Sản phẩm phụ (by-product) là sản phẩm thứ yếu so với sản phẩm chính của một quá trình sản xuất. Ví dụ khi hóa dầu để sản xuất xăng, người ta thu được một loạt sản phẩm phụ như dầu nhờn, nhựa đường,…v..v..

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đối với một số doanh nghiệp, khi tiến hành sản xuất vừa thu đuợc sản phẩm chính vừa thu được sản phẩm phụ. Sản phẩm phụ là những sản phẩm tạo ra do quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất sản phẩm, thường chiếm tỷ lệ nhỏ và không phải mục đích của quy trình công nghệ. Đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ dây chuyền sản xuất. Giá thành của sản phẩm chính được tính bằng cách loại trừ giá trị sản phẩm phụ ra khỏi chi phí sản xuất.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *