Tổng hợp

Sickness benefit là gì?

Sickness benefit là gì?

Sickness benefit là phúc lợi bệnh, khi ta gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm thì ta sẽ được trợ từ xã hội hoặc công ty nào đó.

Sickness benefit /’sɪknəs’benɪfɪt/: trợ cấp ốm đau.

Tiền trả hàng tuần cho những người không thể làm việc do bệnh, miễn là người này đã có một số đóng góp liên tục cần thiết theo các điều luật của bảo hiểm toàn quốc.

Sickness benefit là gì Ex: It pays a lot for married men and also pays for each additional child to be raised.

Bạn đang xem: Sickness benefit là gì?

Tiền trả nhiều cho các đàn ông có gia đình và cũng trả thêm cho mỗi con còn phải nuôi dưỡng.

Ex: Requesters may do so on the basis of an affidavit.

Những người yêu cầu có thể làm như vậy trên cơ sở một bản khai cá nhân có tuyên thệ. 

Ex: However, in the long run, they will have to present evidence of disability, usually a medical certificate from a general practitioner.

Tuy nhiên về lâu dài, họ sẽ phải đưa ra chứng cứ xác nhận sự mất khả năng, thường là một chứng chỉ y khoa do bác sĩ đa khoa cấp. 

Ex: Those who do not qualify may also receive similar payments as an additional benefit under the provisions of the National Assistance Law.

Những người không có đủ tiêu chuẩn cũng có thể được những những khoảng tiền tương tự như một phúc lợi bổ sung theo các điều khoản của Luật trợ giúp toàn quốc.

Khi bị mất năng lực do tổn thương trong khi làm việc hay do tiếp xúc với các chất độc  khi làm việc, sẽ được trả cao hơn và cũng không có thời kì chuẩn bị đầy đủ điều kiện.

Các điều kiện này cũng áp dụng cho những người bị mất năng lực do một số bệnh công nghiệp mà bản chất công việc đã được xác nhận là có nguy cơ.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết sickness benefit là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *