Tổng hợp

Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên

Mục lục

Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên

Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 10-HSĐV quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Mẫu sổ giao nhận hồ sơ đảng viên là biểu mẫu được lập ra để ghi chép về việc giao nhận hồ sơ của đảng viên. Nội dung trong mẫu giao nhận hồ sơ đảng viên cần trình bày một số thông tin cơ bản như: ngày tháng năm, người giao, người nhận hồ sơ, thông tin hồ sơ. Vậy sau đây là sổ giao nhận hồ sơ đảng viên, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên

Bạn đang xem: Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên

S TT Ngày, tháng, năm Hồ sơ đảng viên của ai?
Các tài liệu trong hồ sơ
Người giao (ký và ghi rõ họ tên) Người nhận (ký và ghi rõ họ tên)
1 2 3 4 5

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *