Tổng hợp

Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp

Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp

Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi Thông tư 13/2011/TT-BTP hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu số 11/2013/TT-LLTP

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Bạn đang xem: Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp

SỔ

LƯU TRỮ HỒ SƠ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Quyển số: …………………………………..

Mở sổ: ngày … tháng … năm …

Khóa sổ: ngày … tháng … năm …

STT

Ngày lập
LLTP

Họ và tên

Mã số

LLTP

Quốc tịch

Giới tính

Người lập
hồ sơ LLTP

Ghi chú

Công dân
Việt Nam

Người nước ngoài

Không có
thông tin

Nam

Nữ

Không có
thông tin

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *