Tổng hợp

Số nhân xuất khẩu là gì?

Mục lục

Số nhân xuất khẩu là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu số nhân xuất khẩu (export multiplier) là gì?

Số nhân xuất khẩu là gì?

Bạn đang xem: Số nhân xuất khẩu là gì?

Số nhân xuất khẩu (export multiplier) là tỷ lệ tăng thu nhập của dân của một nước chi cho mức tăng nhu cầu của nước khác về hàng xuất khẩu.

Số nhân xuất khẩu (export multiplier) là tỷ lệ tăng thu nhập của dân của một nước chi cho mức tăng nhu cầu của nước khác về hàng xuất khẩu. Khoản bơm vào tăng thêm về xuất khẩu vào vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân làm tăng thu nhập quốc dân nhiều lần so với mức tăng ban đầu của xuất khẩu.

Giá trị của số nhân xuất khẩu phụ thuộc vào khuynh hướng đánh thuế cận biên trong nước. Những khuynh hướng này càng lớn, nghĩa là các khoản rút ra khỏi luồng thu nhập càng lớn – thì giá trị của nhân tử xuất khẩu càng nhỏ. 

Hình dưới đây minh họa cho tác động của nhân tử xuất khẩu đối với sản lượng. Sự gia tăng xuất khẩu ảnh hưởng tới thu nhập quốc dân. Phần xuất khẩu tăng thêm ΔX làm tăng tổng các khoản bơm vào và đẩy đường bơm vào dịch chuyển về bên phải, làm cho thu nhập quốc dân tăng thêm một lượng ΔY bằng khoảng cách Y1Y2

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *