Tổng hợp

Sổ phát thẻ đảng viên

Mục lục

Sổ phát thẻ đảng viên

Sổ phát thẻ đảng viên mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 8-TĐV quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành và thay thế Hướng dẫn 09-HD/BTCTW.

Mẫu sổ phát thẻ đảng viên do các cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng sử dụng để nắm số lượng đảng viên được phát thẻ đảng viên của đảng bộ. Do cơ quan tổ chức của cấp ủy quản lý, sử dụng, không để hư hỏng, mất mát, khi thay đổi cán bộ quản lý phải có biên bản bàn giao chặt chẽ. Vậy sau đây là mẫu sổ phát thẻ đảng viên, mời các bạn cùng tải tại đây.

Sổ phát thẻ đảng viên

a) Đảng viên được phát thẻ đảng viên tại đảng bộ:

Bạn đang xem: Sổ phát thẻ đảng viên

STT Ngày cấp số TĐV, S TĐV Họ và tên,
Ngày sinh
Ngày vào đảng
Ngày chính thức
T chức CSĐ Ký nhận Ghi chú
1 2 3 4 5 6
           
           
           
           
           
           

b) Đảng viên được phát thẻ ở đảng bộ khác chuyển về:

S TT Ngày cấp số TĐV, Số TĐV Họ và tên
Ngày sinh
Ngày vào đảng
Ngày chính thc
Được phát TĐV Tại đảng bộ Ghi chú
1 2 3 4 5 6
           
           
           
           
           
           

Cách ghi sổ phát thẻ đảng viên

– Đảng viên được phát thẻ đảng tại đảng bộ: phần này có 6 cột, mỗi đảng viên ghi vào một ô có 2 dòng, cụ thể như sau:

Cột 1: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo số lượng đảng viên được phát thẻ đảng viên của đảng bộ.

Cột 2: Dòng trên ghi ngày tháng năm đảng viên được cấp số thẻ đảng viên.

Dòng dưới ghi số thẻ đảng viên của đảng viên.

Cột 3: Dòng trên ghi họ, tên đảng viên theo kiểu chữ in hoa, VD: VŨ VĂN BIÊN

Dòng dưới ghi ngày tháng năm sinh của đảng viên.

Cột 4: Dòng trên ghi ngày tháng năm vào Đảng của đảng viên.

Dòng dưới ghi ngày tháng năm đảng viên được công nhận là đảng viên chính thức.

Cột 5: Dòng trên ghi tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên được phát thẻ đảng viên.

Dòng dưới: Tổ chức đảng ký nhận thẻ đảng viên.

Cột 6: Ghi các trường hợp : đảng viên ra khỏi Đảng, từ trần, mất thẻ đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng đi đảng bộ huyện, thị… khác.

– Đảng viên được phát thẻ ở đảng bộ khác chuyển về:

Cột 1: Ghi số thứ tự theo thời gian đảng viên có thẻ đảng được cấp ở đảng bộ khác chuyển về.

Cột 2, 3, 4: Ghi tương tự như ở phần thứ nhất.

Cột 5: Ghi tên đảng bộ nơi đảng viên được phát thẻ.

Chú ý: Cần ghi liên tục không để cách trang, cách dòng trong một trang.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *