Tổng hợp

So sánh tương đương là gì? Chức năng tiền lương trong xã hội

Mục lục

So sánh tương đương là gì? Chức năng tiền lương trong xã hội

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu So sánh tương đương (coercive comparisons) là gì? Chức năng tiền lương trong xã hội.

So sánh tương đương là gì? Chức năng tiền lương trong xã hội

Bạn đang xem: So sánh tương đương là gì? Chức năng tiền lương trong xã hội

So sánh tương đương (coercive comparisons) là sự so sánh tiền lương trả cho các nhóm công nhân khác nhau được đại diện của người lao động sử dụng để biện minh cho yêu cầu tăng lương.

So sánh tương đương là gì?

So sánh tương đương (coercive comparisons) là sự so sánh tiền lương trả cho các nhóm công nhân khác nhau được đại diện của người lao động sử dụng để biện minh cho yêu cầu tăng lương. Các so sánh này có thể rút ra từ những văn bản chính thức hoặc không chính thức, hoặc suy ra từ các công việc có nội dung rất khác nhau.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chức năng tiền lương trong xã hội

Trong bất cứ chế độ xã hội nào, tiền lương cũng thực hiện chức năng kinh tế cơ bản của nó là đảm bảo tái sản xuất sức lao động cho xã hội.Tuy nhiên mức độ tái sản xuất mở rộng cho người lao động và cách tính, cách trả tiền lương trong mỗi chế độ là khác nhau. Người lao động tái sản xuất sức lao động của mình thông qua các tư liệu sinh hoạt nhận được từ khoản tiền lương của họ. Để tái sản xuất sức lao động tiền lương phải đảm bảo tiêu dùng cá nhân người lao động và gia đình họ. Để thực hiện chính sách này trong công tác tiền lương phải:

Nhà nước phải định mức lương tối thiểu; mức lương tối thiểu phải đảm bảo nuôi sống gia đình và bản thân họ. Mức lương tối thiểu là nền tảng cho chính sách tiền lương và việc trả lương cho các doanh nghiệp, bởi vậy nó phải được thể chế bằng pháp luật buộc mọi doanh nghiệp khi sử dụng lao động phải thực hiện. Mức lương tối thiểu được ấn định theo giá linh hoạt, đảm bảo cho người lao động làm việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích luỹ tái sản xuất sức lao động mở rộng, và làm căn cứ để tính các mức lương cho các loại lao động khác.

Khi giá cả có biến động, đặc biệt khi tốc độ lạm phát cao, Nhà nước phải điều chỉnh tiền lương phù hợp để đảm bảo đời sống của người lao động.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *