Tổng hợp

Suy rộng thống kê là gì?

Mục lục

Suy rộng thống kê là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Suy rộng thống kê (statistical inference) là gì?

Suy rộng thống kê là gì?

Bạn đang xem: Suy rộng thống kê là gì?

Suy rộng thống kê (statistical inference) là quá trình đi đến các kết luận về tổng thể thống kê từ một mẫu các kết quả quan sát rút ra từ tổng thể đó.

Suy rộng thống kê là gì?

Suy rộng thống kê (statistical inference) là quá trình đi đến các kết luận về tổng thể thống kê từ một mẫu các kết quả quan sát rút ra từ tổng thể đó. Chẳng hạn có 10.000 người Hà Nội đi nghỉ ở Cửa Lò mỗi năm. Nếu phỏng vấn 50 người về lý do họ đi nghỉ ở Cửa Lò, chứ không phải ở nơi khác và có 25 người (50%) trả lời vì bãi tắm đẹp, chúng ta có thể suy ra rằng trong số 10.000 người Hà Nội đi nghỉ ở Cửa Lò, có 5000 người đến đó vì lý do bãi tắm đẹp. Tuy nhiên, đây chỉ là một ước lượng thống kê, thường gọi là phép suy rộng thống kê, vì chúng ta không thể nói chính xác là có 5000 người nghĩ như vậy nếu không phỏng vấn cả 10.000 người. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói với độ tin cậy nhất định (chẳng hạn bằng 95%) rằng con số suy rộng 5000 người đúng với cả tổng thể.

Rõ ràng việc phỏng vấn tất cả mọi người về lý do đi nghỉ ở Cửa Lò rất khó khăn, tốn kém tiền của và thời gian. Phương pháp điều tra chọn mẫu và suy rộng thống kê tạo điều kiện cho chúng ta giảm được những khó khăn và chi phí này. Xác suất để tổng thể (10.000 người) hành động giống mẫu điều tra (50 người)có thể được xác định bằng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *