Tổng hợp

Tài khoản chiếm dụng là gì?

Mục lục

Tài khoản chiếm dụng là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tài khoản sử dụng hay tài khoản chiếm dụng (appropriation account) là gì?

Tài khoản chiếm dụng là gì?

Bạn đang xem: Tài khoản chiếm dụng là gì?

Nói chung, tài khoản chiếm dụng chủ yếu được chuẩn bị bởi công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC).

Tài khoản sử dụng hay tài khoản chiếm dụng (appropriation account) là:

1) Trong kế toán doanh nghiệp, đó là tài khoản phản ánh sự phân bổ lợi nhuận sau thuế cho các mục đích sử dụng khác nhau. Trong công ty cổ phần, thu nhập sau thuế được sử dụng để trả cổ tức hoặc được giữ lại và bổ sung vào tài khoản dự trữ.

2) Trong hệ thống tài khoản quốc gia do Liên Hợp Quốc đề nghị (SNA), đây là tài khoản cho chúng ta biết quy mô thu nhập và chi tiêu của các khu vực lớn trong nền kinh tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nói chung, tài khoản chiếm dụng chủ yếu được chuẩn bị bởi công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). Đối với công ty hợp danh, mục đích chính của tài khoản chiếm dụng là để ghi lại cách phân phối lợi nhuận giữa các đối tác. Đối với một LLC, tài khoản sư dụng sẽ bắt đầu với lợi nhuận trước thuế và sau đó trừ thuế doanh nghiệp và cổ tức để có được lợi nhuận giữ lại.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *