Tổng hợp

Tái phân phối thu nhập là gì?

Mục lục

Tái phân phối thu nhập là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu tái phân phối thu nhập (income redistribution) là gì?

Tái phân phối thu nhập là gì?

Bạn đang xem: Tái phân phối thu nhập là gì?

Tái phân phối thu nhập (income redistribution) là chính sách liên quan đến việc thay đổi loại hình phân phối thu nhập trong nền kinh tế, chủ yếu nhằm vào mục tiêu xã hội, chứ không phải mục tiêu kinh tế

Tái phân phối thu nhập (income redistribution) là chính sách liên quan đến việc thay đổi loại hình phân phối thu nhập trong nền kinh tế, chủ yếu nhằm vào mục tiêu xã hội, chứ không phải mục tiêu kinh tế

Mục tiêu chung của những chính sách như vậy là đạt được sự phân phối thu nhập công bằng hơn trong xã hội và đảm bảo rằng mọi người ít nhất cũng có một mức sống tối thiểu nào đó. Việc chuyển giao thu nhập từ nhóm người này sang cho nhóm người khác trong xã hội chủ yếu được thực hiện bằng cách sử dụng 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tái phân phối thu nhập và phân phối lại của cải là tương ứng chuyển thu nhập và của cải (bao gồm cả tài sản vật chất) từ một số cá nhân sang người khác bằng cơ chế xã hội như thuế, từ thiện, phúc lợi, dịch vụ công, cải cách ruộng đất, chính sách tiền tệ, ly hôn hoặc luật pháp hành hạ. Thuật ngữ này thường đề cập đến sự phân phối lại thu nhập trên cơ sở toàn nền kinh tế hơn là giữa các cá nhân được chọn.

Có nhiều cách giải thích cụm từ tái phân phối thu nhập khác nhau, tùy thuộc vào quan điểm cá nhân, ý thức hệ chính trị và việc sử dụng thống kê có chọn lọc. Thông thường, cụm từ này thường được nhắc đến trong chính trị để đề cập đến việc phân phối lại thu nhập từ những người có nhiều hơn cho những người có ít hơn.

Tuy nhiên, đôi khi, tái phân phối thu nhập được sử dụng để mô tả các luật hoặc chính sách gây ra các phân phối ngược lại làm thay đổi gánh nặng tiền tệ từ những người giàu có sang những người có thu nhập thấp. 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *