Tổng hợp

Tài trợ thâm hụt là gì?

Mục lục

Tài trợ thâm hụt là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tài trợ thâm hụt (deficit financing) là gì?

Tài trợ thâm hụt là gì?

Bạn đang xem: Tài trợ thâm hụt là gì?

Tài trợ thâm hụt (deficit financing)là việc tài trợ trong tình hình chi vượt quá thu. Khái niệm này thường được sử dụng để chỉ sự thâm hụt ngân sách của chính phủ hoặc thâm hụt cán cân thanh toán.

Tài trợ thâm hụt (deficit financing) là việc tài trợ trong tình hình chi vượt quá thu. Khái niệm này thường được sử dụng để chỉ sự thâm hụt ngân sách của chính phủ hoặc thâm hụt cán cân thanh toán.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tài trợ thâm hụt trong kinh tế là một phương án thực tế được áp dụng trong tình hình ngân sách mà chi tiêu cao hơn doanh thu. Đây là một phương pháp để đối phó với thiếu hụt của chính phủ thông qua vay tạo ra một luồng tiền mới.

Trong các tình huống như vậy, các nguồn của chính phủ phải tài trợ sự thâm hụt tài chính này thông qua in tiền hoặc vay từ bên ngoài. Nếu thực hiện không chính xác, nó có thể dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao, lần lượt có thể ảnh hưởng đến cán cân thanh toán, tiết kiệm, đầu tư một cách tiêu cực.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *