Tổng hợp

Tạo tín dụng là gì? Ví dụ về tạo tín dụng

Mục lục

Tạo tín dụng là gì? Ví dụ về tạo tín dụng

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tạo tín dụng (credit creation) là gì? Ví dụ của tạo tín dụng.

Tạo tín dụng là gì? Ví dụ về tạo tín dụng

Bạn đang xem: Tạo tín dụng là gì? Ví dụ về tạo tín dụng

Tạo tín dụng (credit creation) là quá trình mà một nhóm định chế tài chính được phép nhận tiền gửi và cho vay hoạt động theo nguyên tắc dự trữ một phần, làm tăng khối lượng cho vay và tiền gửi nhờ sự gia tăng tài sản dự trữ của họ.

Tạo tín dụng là gì?

Tạo tín dụng (credit creation) là quá trình mà một nhóm định chế tài chính được phép nhận tiền gửi và cho vay hoạt động theo nguyên tắc dự trữ một phần, làm tăng khối lượng cho vay và tiền gửi nhờ sự gia tăng tài sản dự trữ của họ. Khái niệm này thường được sử dụng để chỉ hiệu ứng do hoạt động của hệ thống ngân hàng gây ra, nhưng về nguyên tắc có thể áp dụng đối với bất kỳ nhóm tổ chức trung gian tài chính nào được phép nhận tiền gửi. Mức tín dụng được tạo ra bị giới hạn bởi tỷ lệ dự trữ và sự “rò rỉ” tài sản dự trữ ra khỏi hệ thống.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ví dụ về tạo tín dụng

Tạo tín dụng là một trong những chức năng quan trọng nhất của một ngân hàng thương mại. Các ngân hàng nhận tiền gửi từ khách hàng và cho vay từ tiền gửi của họ sau khi giữ dự trữ cần thiết như dự trữ tiền mặt, vv Thực ra phải hiểu là hệ thống ngân hàng tạo ra tín dụng thay vì một ngân hàng riêng lẻ. Một ví dụ đơn giản như sau: ông A có một khoản tiền gửi có giá trị 1.000 USD trong ngân hàng X. Để đơn giản giả định rằng tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10%. Ngân hàng X có thể cho vay 900 USD. Giả sử ông B được khoản vay này và lại đi gửi số tiền này vào tài khoản ngân hàng của mình tại Ngân hàng Y. Và ngân hàng Y lại có thể mang 810 USD đi cho vay.

Chuỗi này tiếp tục cho đến khi số tiền còn lại nằm im trong hệ thống ngân hàng. Quá trình này được gọi là tạo tín dụng, trong đó tiền gửi 1.000 USD đã tạo ra tín dụng nhiều hơn thế. Quá trình dừng lại ở điểm mà tiền được chuyển ra khỏi hệ thống ngân hàng.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *