Tổng hợp

Thế nào là lên giá?

Mục lục

Thế nào là lên giá?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu thế nào là lên giá (appreciation)?

Thế nào là lên giá?

Bạn đang xem: Thế nào là lên giá?

Lên giá (appreciation) là sự gia tăng giá trị của một đồng tiền so với các đồng tiền khác trong chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi.

Lên giá (appreciation) là sự gia tăng giá trị của một đồng tiền so với các đồng tiền khác trong chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi. Sự lên giá của một đồng tiền làm cho hàng xuất khẩu trở nên đắt hơnhàng nhập khẩu trở nên rẻ hơn, qua đó làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước và làm cho cán cân thương mại xấu đi. Khái niệm tương ứng dùng trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định là chính sách tăng giá đồng tiền (revaluation).

Mức độ ảnh hưởng của sự lên giá đối với cán cân thương mại phụ thuộc vào phản ứng của khối lượng xuất nhập khẩu đối với giá tương đối, tức hệ số co giãn giá của nhu cầu về hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Nếu hệ số co giãn thấp, khối lượng xuất nhập khẩu thay đổi không đáng kể và sự lên giá làm cho thặng dư cán cân thương mại tăng hoặc thâm hụt giảm. Ngược lại, nếu nhu cầu về giá hàng xuất và nhập khẩu có hệ số co giãn cao, cán cân thương mại sẽ thay đổi theo hướng ngược lại. Trạng thái cân bằng trong cán cân thanh toán sẽ được duy trì nếu hệ số co giãn của nhu cầu về hàng xuất khẩu và nhập khẩu lớn hơn 1 (Điều kiện Marshall – Lerner).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *