Tổng hợp

Thị trường cạnh tranh là gì?

Mục lục

Thị trường cạnh tranh là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Thị trường cạnh tranh (competitive market) là gì? Các loại tài khoản bán chịu.

Thị trường cạnh tranh là gì?

Bạn đang xem: Thị trường cạnh tranh là gì?

Thị trường cạnh tranh (competitive market) là thị trường trong đó có rất nhiều người bán và mua nhỏ, mua bán độc lập với nhau và không có ai có ảnh hưởng đáng kể đối với giá cả.

Thị trường cạnh tranh (competitive market) là thị trường trong đó có rất nhiều người bán và mua nhỏ, mua bán độc lập với nhau và không có ai có ảnh hưởng đáng kể đối với giá cả.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thị trường cạnh tranh là thị trường mà trong đó một số lượng lớn các nhà sản xuất cạnh tranh với nhau để đáp ứng mong muốn và nhu cầu của một số lượng lớn người tiêu dùng. Trong một thị trường cạnh tranh, không có nhà sản xuất đơn lẻ hoặc nhóm nhà sản xuất, và không có người tiêu dùng duy nhất hoặc nhóm người tiêu dùng nào có khả năng điều khiển cách thị trường hoạt động. Họ cũng không thể tự mình xác định giá của hàng hóa, dịch vụ và tổng khối lượng hàng hóa sẽ được trao đổi. Thị trường cạnh tranh sẽ hình thành trong điều kiện nhất định.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *