Tổng hợp

Thị trường chiết khấu là gì?

Mục lục

Thị trường chiết khấu là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Thị trường chiết khấu (discount market) là gì?

Thị trường chiết khấu là gì?

Bạn đang xem: Thị trường chiết khấu là gì?

Thị trường chiết khấu (discount market) có thể được hiểu theo nghĩa hẹp là thị trường ở Luân đôn, trong đó người ta mua bán tín phiếu kho bạc và thương phiếu.

Thị trường chiết khấu (discount market) có thể được hiểu theo nghĩa hẹp là thị trường ở Luân đôn, trong đó người ta mua bán tín phiếu kho bạc và thương phiếu. Thành viên thị trường này bao gồm 11 phòng chiết khấu và một số nhà môi giới hối phiếu. Theo nghĩa rộng, khái niệm này thường được sử dụng để chỉ tất cả các hoạt động kinh doanh có liên quan đến các nguồn vốn ngắn hạn và đồng nghĩa với khái niệm thị trường tiền tệ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thị trường chiết khấu là thị trường tham gia vào việc mua và bán các loại hối phiếu và tín phiếu kho bạc ngắn ngày. Các giao dịch này được thực hiện thông qua một số “nhà chiết khấu” sử dụng tiền vay chủ yếu từ các ngân hàng thương mại (thường là trên cơ sở hàng ngày) để mua hóa các loại chứng khoán (tức là ‘chiết khấu’ chúng) mà họ nắm giữ cho đến khi đáo hạn hay mua bán lại với nhau (‘chiết khấu lại’) hoặc phổ biến hơn là bán lại cho các ngân hàng thương mại. Khi các “nhà chiết khấu” thấy mình tạm thời không thể ứng phó với các cam kết của họ bằng cách vay từ các ngân hàng thương mại, họ có thể nhận thêm tiền từ ngân hàng trung ương với tư cách là “người cho vay cuối cùng”. 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *