Tổng hợp

Thị trường chứng khoán Mỹ là gì?

Mục lục

Thị trường chứng khoán Mỹ là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Thị trường chứng khoán Mỹ (American Stock Exchange – ASE hoặc AMEX) là gì?

Thị trường chứng khoán Mỹ là gì?

Bạn đang xem: Thị trường chứng khoán Mỹ là gì?

Thị trường Chứng khoán Mỹ (American Stock Exchange – ASE hoặc AMEX) là thị trường chứng khoán có tổ chức lớn thứ hai ở Mỹ, chiếm gần 1/10 tổng số cổ phiếu được trao đổi ở Mỹ.

Thị trường chứng khoán Mỹ (American Stock Exchange – ASE hoặc AMEX) là thị trường chứng khoán có tổ chức lớn thứ hai ở Mỹ, chiếm gần 1/10 tổng số cổ phiếu được trao đổi ở Mỹ. Nó cung cấp điều kiện vật chất cho việc mua bán cổ phiếu. Chỉ có cổ phiếu của các công ty đăng ký, tức những công ty đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hội đồng giám đốc chứng khoán mới được phép trao đổi ở đây. Vì hầu hết đều là các công ty nhỏ, nên các tiêu chuẩn đăng ký trên thị trường chứng khoán Mỹ thấp hơn tiêu chuẩn trên thị trường chứng khoán Nữu ước (New York).

Mục đích của việc đăng ký là đảm bảo khối lượng chứng khoán đủ lớn cho thị trường hoạt động và cung cấp thông tin chính xác cho các nhà đầu tư. Vì vậy, các công ty đăng ký cung cấp báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo thu nhập hàng quý và hạn chế mua bán nội bộ. Nhưng ngược lại một công ty có thể không phải là công ty đăng ký nữa, nếu chứng khoán của nó có ít người mua.

Chỉ có các công ty thành viên của thị trường chứng khoán Mỹ mới được phép mua bán chứng khoán của các công ty đăng ký trên sàn giao dịch. Họ có thể mua bán những chứng khoán mà họ có hoặc cho khách hàng. Hầu hết các công ty này là tổ chức môi giới và đóng nhiều vai trò khác nhau. Thứ nhất, họ có thể là những người mua bán chứng khoán từ cơ cấu đầu tư của mình. Hai là, họ sử dụng các nhà môi giới lấy hoa hồng để mua bán chứng khoán cho khách hàng và nhà môi giới tại sàn giao dịch để mua bán chứng khoán cho các nhà môi giới không có mặt tại sàn giao dịch. Phần lớn công ty thành viên chuyên môn hóa vào việc mua bán một loại cổ phiếu nhất định, chỉ có một số ít công ty mua bán nhiều loại cổ phiếu.

Thị trường Chứng khoán Mỹ là thị trường chứng khoán lâu đời, bắt đầu hoạt động từ khi các nhà  môi giới chứng khoán gặp nhau trên đường phố để trao đổi cổ phiếu. Vì vậy, người ta đã dùng cách vẫy tay để ra ký hiệu cho nhân viên trao đổi. Mãi tới thế kỷ 20, thị trường Chứng khoán Mỹ mới chuyển vào trong nhà.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Điều kiện niêm yết ở AMEX bao gồm:

  • Stock Price – Giá bán cổ phần tối thiểu: $US 3
  • Vốn cổ đông: $US 4 Triệu
  • Income before tax – Lợi tức trước thuế: $US 750.000
  • Market Cap – Giá thị trường công cộng: $US 3 Triệu 
  • Giá trị thị trường công cộng: $US 15 Triệu
  • Giá bán cổ phần tối thiểu: $US 3
  • Vốn cổ đông: $US 4 Triệu
  • In Operation – Quá trình hoạt động: 3 năm

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *