Tổng hợp

Thị trường chung là gì?

Mục lục

Thị trường chung là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Thị trường chung (common market) là gì?

Thị trường chung là gì?

Bạn đang xem: Thị trường chung là gì?

Thị trường chung (common market) là khu vực gồm nhiều nước trong đó tất cả các nước có thể buôn bán trên cơ sở bình đẳng.

Thị trường chung (common market) là khu vực gồm nhiều nước trong đó tất cả các nước có thể buôn bán trên cơ sở bình đẳng. khu vực như vậy yêu cầu phải có một liên minh thuế quan với hệ thống thuế quan đối ngoại thống nhất, quyền tự do di chuyển của nhân tố sản xuất, hàng hóa, và dịch vụ, cũng như sự thống nhất đáng kể về chính sách thuế và các chính sách khác.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thị trường chung là nhóm được thành lập bởi các quốc gia trong một khu vực địa lý để thúc đẩy thương mại tự do về thuế và dòng chảy về lao động và vốn tự do giữa các thành viên. Cộng đồng Châu Âu (là một thực thể pháp lý trong khuôn khổ Liên minh Châu Âu) là ví dụ nổi tiếng nhất. Các thị trường chung áp dụng thuế quan nội bộ chung (CET) cho hàng nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *